Dernier article de cet expert

Derniers articles de cet expert

Alexandra Paléologue

avr. 11, 2022, 16:08
Title : Alexandra Paléologue
Firstname : Alexandra
Lastname : Paléologue
Position : Head of Influence, Reputation & Media Relations
Country : France
Email : alexandra.paleologue@soprasteria.com
Phone : +33 (0)6 79 75 48 83
Linkedin :
Twitter :
External url :